अशफ़ाक़ उल्ला ख़ाँ नगर पालिका चेयरमैन/ सभासद परिचय सूची

नाम पद वॉर्ड पालिका परिषद पार्टी
वहीद महमूद जुबैरी अध्यक्ष 00 मारहरा समाजवादी पार्टी
मा. पूर्णिमा श्रीवास्तव अध्यक्ष 00 रायबरेली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
मा. जब्बार सभासद 34 अन्दरून किला रायबरेली आम आदमी पार्टी
अनस कमाल सभासद 17 शहवाजपुर 5 सहसवान निर्दलीय
मा.तनवीर खान सभासद 17 घेर पीपल वाला रामपुर निर्दलीय
राज कुमार पालिका सभासद वार्ड 33 बटाला भारतीय जनता पार्टी
रेशमा परवीन अंसारी अध्यक्ष 00 स्वार निर्दलीय
मा. विकास यादव सभासद 10 पंजाबपुरा एटा समाजवादी पार्टी
मा. अख्तर हुसैन नगर पालिका सभासद 07 डुमराव राष्ट्रीय जनता दल
श्रीमती.आरती.शुक्ला नगर पालिका अध्यक्षा 00 सिवनी भारतीय जनता पार्टी
उपलब्ध नहीं सभासद 25 नजीबाबाद निर्दलीय
माननीय सबिया निशात अध्यक्षा (चेयरमैन) 0000 नगर नजीबाबाद समाजवादी पार्टी
माननीय रंजीता धामा नगर पालिका अध्यक्षा 00 नगर लोनी भारतीय जनता पार्टी
उरफी सभासद न. प. परि. 1 - लोनी निर्दलीय
उरफी सभासद न. प. परि. 2 - लोनी निर्दलीय
उरफी सभासद न. प. परि. 3 - लोनी निर्दलीय
उरफी सभासद न. प. परि. 4 - लोनी निर्दलीय
उरफी सभासद न. प. परि. 5 - लोनी निर्दलीय
उरफी सभासद न. प. परि. 6 - लोनी निर्दलीय
उरफी सभासद न. प. परि. 7 - लोनी निर्दलीय
उरफी सभासद न. प. परि. 8 - लोनी निर्दलीय
उरफी सभासद न. प. परि. 9 - लोनी निर्दलीय
उरफी सभासद न. प. परि. 10 लोनी निर्दलीय
उरफी सभासद न. प. परि. 11 लोनी निर्दलीय
उरफी सभासद न. प. परि. 12 लोनी निर्दलीय
उरफी सभासद न. प. परि. 13 लोनी निर्दलीय
उरफी सभासद न. प. परि. 14 लोनी निर्दलीय
उरफी सभासद न. प. परि. 15 लोनी निर्दलीय
उरफी सभासद न. प. परि. 16 लोनी निर्दलीय
उरफी सभासद न. प. परि. 17 लोनी निर्दलीय
उरफी सभासद न. प. परि. 18 लोनी निर्दलीय
उरफी सभासद न. प. परि. 19 लोनी निर्दलीय
उरफी सभासद न. प. परि. 20 लोनी निर्दलीय
उरफी सभासद न. प. परि. 21 लोनी निर्दलीय
उरफी सभासद न. प. परि. 22 लोनी निर्दलीय
उरफी सभासद न. प. परि. 23 लोनी निर्दलीय
उरफी सभासद न. प. परि. 24 लोनी निर्दलीय
उरफी सभासद न. प. परि. 25 लोनी निर्दलीय
उरफी सभासद न. प. परि. 26 लोनी निर्दलीय
उरफी सभासद न. प. परि. 27 लोनी निर्दलीय
उरफी सभासद न. प. परि. 28 लोनी निर्दलीय
उरफी सभासद न. प. परि. 29 लोनी निर्दलीय
उरफी सभासद न. प. परि. 30 लोनी निर्दलीय
उरफी सभासद न. प. परि. 31 लोनी निर्दलीय
उरफी सभासद न. प. परि. 32 लोनी निर्दलीय
उरफी सभासद न. प. परि. 33 लोनी निर्दलीय
उरफी सभासद न. प. परि. 34 लोनी निर्दलीय
शाईन सभासद न. प. परि. 35 लोनी समाजवादी पार्टी
उर्मिला सभासद न. प. परि. 36 लोनी निर्दलीय
सुषमा सभासद न. प. परि. 37 लोनी निर्दलीय
प्रीती सभासद न. प. परि. 38 लोनी राष्ट्रीय लोक दल
राजेश बसंल सभासद न. प. परि. 39 लोनी समाजवादी पार्टी
सरफराज सभासद न. प. परि. 40 लोनी समाजवादी पार्टी
विजय सिंह सभासद न. प. परि. 41 लोनी भारतीय जनता पार्टी
अनिल सभासद न. प. परि. 42 लोनी बहुजन समाज पार्टी
इसरार बेग सभासद न. प. परि. 43 लोनी निर्दलीय
अनूप सिंह भडाना सभासद न. प. परि. 44 लोनी निर्दलीय
पिंकी देवी सभासद न. प. परि. 45 लोनी भारतीय जनता पार्टी
नदीम खान सभासद न. प. परि. 46 लोनी समाजवादी पार्टी
नरगिस सभासद न. प. परि. 47 लोनी समाजवादी पार्टी
सलाउददीन सभासद न. प. परि. 49 लोनी समाजवादी पार्टी
अब्दुल गफ्फार सभासद न. प. परि. 50 लोनी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
रहीस सभासद न. प. परि. 51 लोनी समाजवादी पार्टी
चाैधरी कम्मन सभासद न. प. परि. 52 लोनी समाजवादी पार्टी
नाजमा सभासद न. प. परि. 53 लोनी निर्दलीय
बानो सभासद न. प. परि. 54 लोनी समाजवादी पार्टी
निसार सैफी सभासद न. प. परि. 55 लोनी निर्दलीय
माननीय रंजीता धामा नगर पालिका अध्यक्षा 00 नगर लोनी भारतीय जनता पार्टी
माननीय परवीन बेगम नगर पालिका अध्यक्षा 00 नगर खुर्जा बहुजन समाज पार्टी
माननीय परवीन मुस्लिम खान नगर पालिका अध्यक्षा (प्रतिनिधि) 00 - नगर ककराला समाजवादी पार्टी
माननीय मो० अरशद अली सभासद न. प. परि. 01 - गढ़ी पूर्वी ककराला निर्दलीय
माननीय नूरे ऐन सभासद न. प. परि. 02 - गढ़ी पच्छिमी ककराला निर्दलीय
माननीय मु० फैज खॉ सभासद न. प. परि. 03 - खिलाड़ी ककराला निर्दलीय
माननीय जैनुल आविदीन सभासद न. प. परि. 05 - मस्जिद चाँद खान ककराला निर्दलीय
माननीय शबाना आजमी सभासद न. प. परि. 06 - बारादरी ककराला निर्दलीय
माननीय सुनीता देवी सभासद न. प. परि. 07 - कहरान ककराला निर्दलीय
माननीय माहेनूर खां सभासद न. प. परि. 08 - दुन्नो नगला ककराला निर्दलीय
माननीय गुलशन जहाँ सभासद न. प. परि. 09 - पांक़ड़ ककराला निर्दलीय
माननीय छोटे सभासद न. प. परि. 10 - पुराना बाजार ककराला निर्दलीय
माननीय नजमुल हसन अंसारी सभासद न. प. परि. 11 - शाहगंज ककराला निर्दलीय
माननीय मेहराज सभासद न. प. परि. 12 - बिरियां ककराला निर्दलीय
माननीय मरगूब अहमद खॉ सभासद न. प. परि. 13 - गच मेमार गंज ककराला निर्दलीय
माननीय शहनाज़ बेगम सभासद न. प. परि. 14 - शकुरा बाद ककराला निर्दलीय
माननीय सुगरा बेगम सभासद न. प. परि. 15 - चौक उत्तरी ककराला निर्दलीय
माननीय छोटे खॉ सभासद न. प. परि. 16 - सईद ककराला निर्दलीय
माननीय महरूलनिशा सभासद न. प. परि. 17 - किरा ककराला निर्दलीय
माननीय रूबी खानम सभासद न. प. परि. 18 - कस्सावान ककराला निर्दलीय
माननीय मुहम्मद जावेद सभासद न. प. परि. 19 - गढ्डा वासिल खान ककराला निर्दलीय
माननीय निकसार बेगम सभासद न. प. परि. 20 - चौक दक्षिणी ककराला निर्दलीय
माननीय फ़िरोज़ खान सभासद न. प. परि. 21- निबिया ककराला निर्दलीय
माननीय राहीला बानो सभासद न. प. परि. 22 - तीज गढ़इया ककराला निर्दलीय
माननीय रफीउद्दीन सभासद न. प. परि. 23 - नगला शर्की पश्चिम ककराला निर्दलीय
माननीय रुखसाना सभासद न. प. परि. 24 - मछरिया नगला ककराला निर्दलीय
माननीय निगार सभासद न. प. परि. 25 - नगला शर्की पूर्वी ककराला निर्दलीय
मा. दीपामाला गोयल नगर पालिका अध्यक्षा 00 - नगर बदायूं भारतीय जनता पार्टी
माननीय पारस नाथ सभासद न. प. परि. 01 - लोटन पुरा बदायूं निर्दलीय
माननीय रामवती देवी सभासद न. प. परि. 02 - सिविल लाइन द्वितीय बदायूं निर्दलीय
माननीय कुसुम लता सभासद न. प. परि. 03 - नेकपुर बदायूं भारतीय जनता पार्टी
माननीय मीना शर्मा सभासद न. प. परि. 04 - सिविल लाइन तृतीय बदायूं बहुजन समाज पार्टी
माननीय सुमन सभासद न. प. परि. 05 - शहवाजपुर बदायूं निर्दलीय
माननीय गिरीश कुमार सभासद न. प. परि. 06 - नाहर खान सराय बदायूं निर्दलीय
माँननीय राजीव नरायण सभासद न. प. परि. 7 - पनवाड़ी बदायूं भारतीय जनता पार्टी
माननीय गुलशन सभासद न. प. परि. 08 - कबूलपुरा बदायूं निर्दलीय
माननीय पूनम सभासद न. प. परि. 09 - जालंधरी सराय बदायूं भारतीय जनता पार्टी
माननीय अनवर खां सभासद न. प. परि. 10 - जोगीपुरा बदायूं निर्दलीय
मीनू अरोरा सभासद न. प. परि. 11 - सय्यद गंज बदायूं भारतीय जनता पार्टी
माननीय कुंवरवती सभासद न. प. परि. 12 - बोदों टोला बदायूं निर्दलीय
माननीय इदरीस बी सभासद न. प. परि. 13 - सराय फ़क़ीर बदायूं निर्दलीय
माननीय जितेन्द्र कुमार सभासद न. प. परि. 14 - कटरा ब्रह्मपुर बदायूं भारतीय जनता पार्टी
माननीय मुकेश कुमार साहू सभासद न. प. परि. 15 - ब्रह्मपुर प्रथम बदायूं निर्दलीय
माननीय सलीम पप्पू सभासद न. प. परि. 16 - खंडसारी बदायूं निर्दलीय
माननीय अख्तरी सभासद न. प. परि. 17 - ऊपर पारा बदायूं निर्दलीय
माननीय माधुरी गुप्ता सभासद न. प. परि. 18 - पटियाली सराय बदायूं भारतीय जनता पार्टी
माननीय शकुन्तला राठोर सभासद न. प. परि. 19 - सिविल लाइंस प्रथम बदायूं भारतीय जनता पार्टी
माननीय उमाशंकर सभासद न. प. परि. 20 - चौधरी सराय बदायूं भारतीय जनता पार्टी
उरफीमाननीय आशीष कुमार सभासद न. प. परि. 21- ब्रह्मपुर द्वितीय बदायूं भारतीय जनता पार्टी
माननीय क्रतव्य वैश्य सभासद न. प. परि. 22 - चाहखजुर बदायूं निर्दलीय
माननीय दीपक सभासद न. प. परि. 23 - सय्यद बाड़ा बदायूं निर्दलीय
माननीय समन सलीम सभासद न. प. परि. 24 - सोथा प्रथम बदायूं निर्दलीय
माननीय समन सलीम सभासद न. प. परि. 25 - सोथा प्रथम बदायूं निर्दलीय
माननीय हारून गौस सभासद न. प. परि. 26 - सोथा द्वितीय बदायूं निर्दलीय
माननीय हबीब खान सभासद न. प. परि. 27 - नई सराय बदायूं निर्दलीय
माननीय तरूनुम जहा सभासद न. प. परि. 28 - हकीम गंज बदायूं निर्दलीय
माननीय फ़िरोज़ खान सभासद न. प. परि. 29 - मोल्वी टोला बदायूं निर्दलीय
माननीय आकाश नगर पालिका अध्यक्ष 00 नगर दातागंज भारतीय जनता पार्टी
माननीय रीना सिंह सभासद न. प. परि. 01 - आंबेडकर नगर दातागंज भारतीय जनता पार्टी
माननीय सुरेश पाल सभासद न. प. परि. 02 - बुध बाजार दातागंज निर्दलीय
माननीय मीरा देवी सभासद न. प. परि. 03 - सेठ श्यामलाल नगर दातागंज निर्दलीय
माननीय राघवेन्द्र कुमार मिश्रा सभासद न. प. परि. 04 - अरेला दातागंज निर्दलीय
माननीय सुमित कुमार सिंह सभासद न. प. परि. 05 - रूपक शंखधार नगर दातागंज भारतीय जनता पार्टी
माननीय सन्तोष कुमार सिंह सभासद न. प. परि. 06 - शहीद राजगुरु नगर दातागंज निर्दलीय
माननीय मंजू रानी सभासद न. प. परि. 07 - अर्जुन नगर दातागंज निर्दलीय
माननीय संजीव सभासद न. प. परि. 08 - प. दींन दयाल उपध्याय नगर दातागंज निर्दलीय
माननीय सुनीता देवी सभासद न. प. परि. 09 - छोटा परा दातागंज निर्दलीय
माननीय मुनीश कुमार सभासद न. प. परि. 10 - बादाम नगर दातागंज निर्दलीय
माननीय दुर्गपाल सभासद न. प. परि. 11 - शिवजी नगर दातागंज निर्दलीय
माननीय वाहिद हुसैैन सभासद न. प. परि. 12 - बाबा देवदास नगर दातागंज निर्दलीय
माननीय केशव गुप्ता सभासद न. प. परि. 13 - शिवजी दयाल नगर दातागंज निर्दलीय
माननीय मुकेश सभासद न. प. परि. 14 - सदर बाजार दातागंज निर्दलीय
माननीय मनोज कुमार सभासद न. प. परि. 15 - शहीद भगत सिंह नगर दातागंज निर्दलीय
माननीय मौहम्‍मद सोएव सभासद न. प. परि. 16 - वीर अब्दुल हमीद नगर दातागंज निर्दलीय
माननीय एम0 फीरोज सभासद न. प. परि. 17 - गौस नगर दातागंज निर्दलीय
माननीय तारा वेगम सभासद न. प. परि. 18 - ठाकुर ब्रजपाल सिंह नगर दातागंज निर्दलीय
माननीय संजीव कुमार सभासद न. प. परि. 19 - शहीद चंद्रशेखर आज़ाद नगर दातागंज भारतीय जनता पार्टी
माननीय प्रभा मिश्रा सभासद न. प. परि. 20 - स्वामी मधुसूधनाचार्य नगर दातागंज निर्दलीय
माननीय गीता देवी सभासद न. प. परि. 21- लक्ष्मी नगर दातागंज भारतीय जनता पार्टी
माननीय साकरा बेगम सभासद न. प. परि. 22 - शहीद अशफाक उल्लाहखाँ नगर दातागंज निर्दलीय
माननीय मु0 इसहाक सभासद न. प. परि. 23 - नेताजी सुभाष चंद्र बोस नगर दातागंज निर्दलीय
माननीय आबदा बेगम सभासद न. प. परि. 24 - बड़ा परा दातागंज निर्दलीय
नगीना बेगम सभासद न. प. परि. 25 - स्वामी विवेकानंद नगर दातागंज निर्दलीय
माननीय इंदू रानी अध्यक्षा 00 - नगर चंदौसी भारतीय जनता पार्टी
माननीय अनिल कुमार सभासद न. प. परि. 01 - चुन्नी चंदौसी निर्दलीय
माननीय लौंग श्री सभासद न. प. परि. 02 -सेमरटोला चंदौसी निर्दलीय
माननीय गीता सभासद न. प. परि. 03 - डहरिया चंदौसी समाजवादी पार्टी
माननीय धारा सिंह सभासद न. प. परि. 04 - हनुमान गढ़ी चंदौसी भारतीय जनता पार्टी
माननीय सुमित उर्फ सुमित बाबू सभासद न. प. परि. 05 - लोधियाँन चंदौसी निर्दलीय
माननीय अभिषेक सभासद न. प. परि. 06 - गोधीरोड द्वितीय चंदौसी निर्दलीय
माननीय अन्नपूर्णिमा जैन सभासद न. प. परि. 07 - संभल गेट चंदौसी भारतीय जनता पार्टी
माननीय मोनिका सभासद न. प. परि. 08 - सुभाष रोड चंदौसी निर्दलीय
माननीय विमल सभासद न. प. परि. 09 - पक्का कटरा चंदौसी निर्दलीय
माननीय सागर सूरी सभासद न. प. परि. 10 - गॉधी रोड चंदौसी निर्दलीय
माननीय मो० गुल नवाज सभासद न. प. परि. 11 - राज चंदौसी समाजवादी पार्टी
माननीय मनोज कुमार सभासद न. प. परि. 12 - सीकरी गेट चंदौसी निर्दलीय
माननीय संजय कुमार सभासद न. प. परि. 13 - घटिया घाट चंदौसी भारतीय जनता पार्टी
माननीय मेराज बी सभासद न. प. परि. 14 - जारई गेट चंदौसी समाजवादी पार्टी
माननीय सचिंद्र सभासद न. प. परि. 15 - पवार हाउस चंदौसी भारतीय जनता पार्टी
माननीय इक्‍तेदार हुसैन सभासद न. प. परि. 16 - मुरादाबाद गेट चंदौसी समाजवादी पार्टी
माननीय सरोज सभासद न. प. परि. 17 - बड़ा महादेव चंदौसी भारतीय जनता पार्टी
माननीय नईम सभासद न. प. परि. 18 - कुरैशियान चंदौसी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन
माननीय मोहम्मद इमरान सभासद न. प. परि. 19 - गोलागंज चंदौसी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन
माननीय रागनी सभासद न. प. परि. 20 सीता रोड चंदौसी निर्दलीय
माननीय अर्चित सभासद न. प. परि. 21- महाजन चंदौसी भारतीय जनता पार्टी
माननीय अर्पित कुमार सभासद न. प. परि. 22 - मौ. डिस्पेंसरी रोड चंदौसी निर्दलीय
माननीय रिहाना बेगम सभासद न. प. परि. 23 - लक्ष्मण गंज चंदौसी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन
माननीय फरहा सभासद न. प. परि. 24 - नरवासा चंदौसी समाजवादी पार्टी
माननीय देवेंद्र कुमार सभासद न. प. परि. 25 - पंजाबियान चंदौसी भारतीय जनता पार्टी
ज्योति सिंह नगर पालिका अध्यक्षा 00 - नगर बिलारी भारतीय जनता पार्टी
माननीय महेश सभासद न. प. परि. 01 - कोरियान पूर्वी बिलारी पीस पार्टी
माननीय नन्दनी सभासद न. प. परि. 02 - महाजनान पूर्वी / अब्दुला पश्चिमी बिलारी निर्दलीय
माननीय सूरज शर्मा सभासद न. प. परि. 03 - बाजार पश्चिमी बिलारी निर्दलीय
माननीय सखावत हुसैन सभासद न. प. परि. 04 - ठाकुरान पश्चिमी बिलारी बहुजन समाज पार्टी
माननीय अभिषेक शर्मा सभासद न. प. परि. 05 - कोरियान उत्तरी / महाजनान दक्षिणी बिलारी निर्दलीय
माननीय लक्ष्मी देवी सभासद न. प. परि. 07 - महाजनान दक्षिणी / पच्छिमी बिलारी निर्दलीय
माननीय प्रवेश कुमार सभासद न. प. परि. 06 - बाजार उत्तरी / पच्छिमी बिलारी निर्दलीय
माननीय राकेश कुमार यादव सभासद न. प. परि. 08 - कोरियान दक्षिणी बिलारी निर्दलीय
माननीय चेतेन्द्र सिंह सभासद न. प. परि. 09 - बाजार उत्तरी मध्य बिलारी समाजवादी पार्टी
मौ० नदीम फारुखी सभासद न. प. परि. 10 - ठाकुरान उत्तरी बिलारी समाजवादी पार्टी
माननीय अभितोष कुमार सभासद न. प. परि. 11 - बाजार पश्चिमी मध्य बिलारी निर्दलीय
माननीय देवेश कुमार शर्मा सभासद न. प. परि. 12 - बाजार मध्य बिलारी निर्दलीय
माननीय मुसर्रत जहाँ सभासद न. प. परि. 13-अन्सारियान उत्तरी बिलारी समाजवादी पार्टी
माननीय शमीम बेगम सभासद न. प. परि. 14-ठाकुरान उत्तरी बिलारी समाजवादी पार्टी
माननीय मौ० अज़ीम सभासद न. प. परि. 15-अन्सारियान पूर्वी बिलारी पीस पार्टी
माननीय मैराज जहाँ सभासद न. प. परि. 16-ठाकुरान मध्य बिलारी पीस पार्टी
माननीय मुख्तार आलम सभासद न. प. परि. 17 - अंसारियान मध्य पूर्वी बिलारी पीस पार्टी
माननीय नूरानी रजा सभासद न. प. परि. 18-ठाकुरान मध्य आंशिक व ठाकुरान दक्षिणी बिलारी निर्दलीय
माननीय रेशमा परवीन सभासद न. प. परि. 19-अंसारियान मध्य व ठाकुरान पूर्वी आंशिक बिलारी पीस पार्टी
माननीय मौ० रिजवान सभासद न. प. परि. 20-अन्सारियान दक्षिणी पूर्वी बिलारी समाजवादी पार्टी
माननीय आसमा सभासद न. प. परि. 21-अब्दूल्ला पूर्वी बिलारी निर्दलीय
माननीय आशीष शंकर पाण्डेय सभासद न. प. परि. 22 - अब्दुला उत्तरी बिलारी निर्दलीय
माननीय मीनू सभासद न. प. परि. 23-अब्दुल्ला दक्षिणी बिलारी निर्दलीय
माननीय सन्तोष यादव सभासद न. प. परि. 24 - बाजार पूर्वी बिलारी निर्दलीय
माननीय मनीष राना सभासद न. प. परि. 25-बाजार उत्तरी बिलारी निर्दलीय
उरफी सभासद न. प. परि. 00 - बिसौली निर्दलीय
माननीय गीता सभासद न. प. परि. 01 - गुलाब बाग़ बिसौली निर्दलीय
माननीय मोरपाल सभासद न. प. परि. 02 - गदरपुर 5 बिसौली निर्दलीय
माननीय राजपाल सभासद न. प. परि. 03 - गडरपुरा 7 बिसौली निर्दलीय
माननीय सरोज सभासद न. प. परि. 04 - कटरा 2 बिसौली निर्दलीय
माननीय सुमित चन्द्र शर्मा सभासद न. प. परि. 05 - धोबियान बिसौली निर्दलीय
माननीय तीरथपाल सभासद न. प. परि. 06 - मुरवान बिसौली निर्दलीय
माननीय दीपक पाठक सभासद न. प. परि. 07 - बुध बाजार बिसौली निर्दलीय
माननीय अमरपाल सभासद न. प. परि. 08 - गदरपुरा 6 बिसौली निर्दलीय
माननीय अन्जू कुमारी सभासद न. प. परि. 09 - गदरपुरा 2 बिसौली निर्दलीय
माननीय जय प्रकाश शर्मा सभासद न. प. परि. 10 - गदरपुरा 6 बिसौली निर्दलीय
माननीय सोकत वेगम सभासद न. प. परि. 11 - शीशमहल बिसौली निर्दलीय
माननीय नूरबानो सभासद न. प. परि. 12 गदरपुरा 2 बिसौली निर्दलीय
माननीय आशुतोष सभासद न. प. परि. 13 गदरपुरा 1 बिसौली निर्दलीय
माननीय शिवशंकर रस्तोगी सभासद न. प. परि. 14 साहूकारा1 बिसौली निर्दलीय
माननीय शफीक अहमद सभासद न. प. परि. 15 अफगान बिसौली निर्दलीय
माननीय शशि सभासद न. प. परि. 16 मुराव टीला बिसौली निर्दलीय
माननीय सरताज अ0 सभासद न. प. परि. 17 नलकूप कालोनी बिसौली निर्दलीय
माननीय विनीत कुमार सभासद न. प. परि. 18 साहूकारा 2 बिसौली निर्दलीय
माननीय बेबी अनस सभासद न. प. परि. 19 गदरपुरा 4 बिसौली निर्दलीय
माननीय रामवहादुर सभासद न. प. परि. 20 ठाकुरान बिसौली निर्दलीय
माननीय शवनम सभासद न. प. परि. 21 नई बस्ती बिसौली निर्दलीय
माननीय लालू खॉ सभासद न. प. परि. 22 कौआं टोला बिसौली निर्दलीय
माननीय पुष्पा देवी सभासद न. प. परि. 23 साहूकारा 3 बिसौली निर्दलीय
माननीय अभीक्ष पाठक सभासद न. प. परि. 24 हवेली सादात बिसौली निर्दलीय
माननीय मोहित सभासद न. प. परि. 25 कटरा न.1 बिसौली निर्दलीय
उरफी सभासद न. प. परि. 01 - औरैया निर्दलीय
उरफी सभासद न. प. परि. 02 - औरैया निर्दलीय
उरफी सभासद न. प. परि. 03 - औरैया निर्दलीय
उरफी सभासद न. प. परि. 04 - औरैया निर्दलीय
उरफी सभासद न. प. परि. 05 - औरैया निर्दलीय
उरफी सभासद न. प. परि. 06 - औरैया निर्दलीय
उरफी सभासद न. प. परि. 07 - औरैया निर्दलीय
उरफी सभासद न. प. परि. 08 - औरैया निर्दलीय
उरफी सभासद न. प. परि. 09 - औरैया निर्दलीय
उरफी सभासद न. प. परि. 10 - औरैया निर्दलीय
उरफी सभासद न. प. परि. 11 - औरैया निर्दलीय
उरफी सभासद न. प. परि. 12 - औरैया निर्दलीय
उरफी सभासद न. प. परि. 13 - औरैया निर्दलीय
उरफी सभासद न. प. परि. 14 - औरैया निर्दलीय
उरफी सभासद न. प. परि. 15 - औरैया निर्दलीय
उरफी सभासद न. प. परि. 16 - औरैया निर्दलीय
उरफी सभासद न. प. परि. 17 - औरैया निर्दलीय
उरफी सभासद न. प. परि. 18 - औरैया निर्दलीय
उरफी सभासद न. प. परि. 19 - औरैया निर्दलीय
उरफी सभासद न. प. परि. 20 - औरैया निर्दलीय
उरफी सभासद न. प. परि. 21- औरैया निर्दलीय
उरफी सभासद न. प. परि. 22 - औरैया निर्दलीय
उरफी सभासद न. प. परि. 23 - औरैया निर्दलीय
उरफी सभासद न. प. परि. 24 - औरैया निर्दलीय
उरफी सभासद न. प. परि. 25 - औरैया निर्दलीय
आरिफा शकील नगर पालिका अध्यक्षा 00 नगर संभल निर्दलीय
उरफी सभासद न. प. परि. 1 - संभल निर्दलीय
उरफी सभासद न. प. परि. 2 - संभल निर्दलीय
उरफी सभासद न. प. परि. 3 - संभल निर्दलीय
उरफी सभासद न. प. परि. 4 - संभल निर्दलीय
उरफी सभासद न. प. परि. 5 - संभल निर्दलीय
उरफी सभासद न. प. परि. 6 - संभल निर्दलीय
उरफी सभासद न. प. परि. 7 - संभल निर्दलीय
उरफी सभासद न. प. परि. 8 - संभल निर्दलीय
उरफी सभासद न. प. परि. 9 - संभल निर्दलीय
उरफी सभासद न. प. परि. 10 - संभल निर्दलीय
उरफी सभासद न. प. परि. 11 - संभल निर्दलीय
उरफी सभासद न. प. परि. 12 - संभल निर्दलीय
उरफी सभासद न. प. परि. 13 - संभल निर्दलीय
उरफी सभासद न. प. परि. 14 - संभल निर्दलीय
उरफी सभासद न. प. परि. 15 - संभल निर्दलीय
उरफी सभासद न. प. परि. 16 - संभल निर्दलीय
उरफी सभासद न. प. परि. 17 - संभल निर्दलीय
उरफी सभासद न. प. परि. 18 - संभल निर्दलीय
उरफी सभासद न. प. परि. 19 - संभल निर्दलीय
उरफी सभासद न. प. परि. 20 - संभल निर्दलीय
उरफी सभासद न. प. परि. 21- संभल निर्दलीय
उरफी सभासद न. प. परि. 22 - संभल निर्दलीय
उरफी सभासद न. प. परि. 23 - संभल निर्दलीय
उरफी सभासद न. प. परि. 24 - संभल निर्दलीय
उरफी सभासद न. प. परि. 25 - संभल निर्दलीय
उरफी सभासद न. प. परि. 26 - संभल निर्दलीय
उरफी सभासद न. प. परि. 27 - संभल निर्दलीय
उरफी सभासद न. प. परि. 28 - संभल निर्दलीय
उरफी सभासद न. प. परि. 29 - संभल निर्दलीय
उरफी सभासद न. प. परि. 30 - संभल निर्दलीय
उरफी सभासद न. प. परि. 31 - संभल निर्दलीय
उरफी सभासद न. प. परि. 32 - संभल निर्दलीय
उरफी सभासद न. प. परि. 33 - संभल निर्दलीय
उरफी सभासद न. प. परि. 34 - संभल निर्दलीय
उरफी सभासद न. प. परि. 35 - संभल निर्दलीय
उरफी सभासद न. प. परि. 36 - संभल निर्दलीय
उरफी सभासद न. प. परि. 37 - संभल निर्दलीय
माननीय हाजी लियाकत अंसारी नगर पालिका अध्यक्ष 00 नगर ठाकुरद्वारा समाजवादी पार्टी
उरफी सभासद न. प. परि. 01 - ठाकुरद्वारा निर्दलीय
उरफी सभासद न. प. परि. 02 - ठाकुरद्वारा निर्दलीय
उरफी सभासद न. प. परि. 03 - ठाकुरद्वारा निर्दलीय
उरफी सभासद न. प. परि. 04 - ठाकुरद्वारा निर्दलीय
उरफी सभासद न. प. परि. 05 - ठाकुरद्वारा निर्दलीय
उरफी सभासद न. प. परि. 06 - ठाकुरद्वारा निर्दलीय
उरफी सभासद न. प. परि. 07 - ठाकुरद्वारा निर्दलीय
उरफी सभासद न. प. परि. 08 - ठाकुरद्वारा निर्दलीय
उरफी सभासद न. प. परि. 09 - ठाकुरद्वारा निर्दलीय
उरफी सभासद न. प. परि. 10 - ठाकुरद्वारा निर्दलीय
उरफी सभासद न. प. परि. 11 - ठाकुरद्वारा निर्दलीय
उरफी सभासद न. प. परि. 12 - ठाकुरद्वारा निर्दलीय
उरफी सभासद न. प. परि. 13 - ठाकुरद्वारा निर्दलीय
उरफी सभासद न. प. परि. 14 - ठाकुरद्वारा निर्दलीय
उरफी सभासद न. प. परि. 15 - ठाकुरद्वारा निर्दलीय
उरफी सभासद न. प. परि. 16 - ठाकुरद्वारा NA
उरफी सभासद न. प. परि. 17 - ठाकुरद्वारा निर्दलीय
उरफी सभासद न. प. परि. 18 - ठाकुरद्वारा NA
उरफी सभासद न. प. परि. 19- ठाकुरद्वारा निर्दलीय
उरफी सभासद न. प. परि. 20 - ठाकुरद्वारा NA
उरफी सभासद न. प. परि. 21- ठाकुरद्वारा NA
माननीय कय्यूम अली अंसारी सभासद न. प. परि. 24 - अंसारियान ठाकुरद्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
उरफी सभासद न. प. परि. 25 - ठाकुरद्वारा NA
माननीय सरोजनी जी नगर पालिका अध्यक्षा 00 नगर झींझक बहुजन समाज पार्टी
माननीय रोली सभासद न. प. परि. 01 - गाँधी नगर झींझक निर्दलीय
मनोरमा सभासद न. प. परि. 02 -लोहिया नगर झींझक निर्दलीय
माननीय शिव कुमार सभासद न. प. परि. 03 -श्री नगर झींझक निर्दलीय
माननीय स्वप्निल कुमार सभासद न. प. परि. 04 -अब्दुल कलाम नगर झींझक निर्दलीय
माननीय अनिल कुमार सभासद न. प. परि. 05 -दुर्गेश नगर झींझक निर्दलीय
माननीय मुलायम सिंह सभासद न. प. परि. 06 -नेहरू नगर झींझक निर्दलीय
माननीय रजनी देवी सभासद न. प. परि. 07 -भगत सिंह नगर झींझक निर्दलीय
माननीय प्रेम नरायन सभासद न. प. परि. 08 -पटेल नगर झींझक निर्दलीय
उरफी सभासद न. प. परि. 09 -सम्राट अशोक नगर झींझक निर्दलीय
माननीय मंजू देवी सभासद न. प. परि. 10 -राजेंद्र प्रसाद नगर झींझक निर्दलीय
माननीय रिषा सभासद न. प. परि. 11 -सुभाष नगर झींझक निर्दलीय
माननीय प्रकाश सिंह सभासद न. प. परि. 12 - रानी लक्ष्मीबाई नगर झींझक निर्दलीय
माननीय मो0 आफताब सभासद न. प. परि. 13 -मालवीय नगर झींझक निर्दलीय
माननीय विकास कुमार सभासद न. प. परि. 14 -आंबेडकर नगर झींझक निर्दलीय
माननीय मोहित मिश्रा सभासद न. प. परि. 15 -शंकर गंज झींझक निर्दलीय
माननीय राम देवी सभासद न. प. परि. 16 -तात्यांटोपे नगर झींझक निर्दलीय
माननीय गजेन्द्र सिंह सभासद न. प. परि. 17 - बुद्ध नगर झींझक निर्दलीय
माननीय रानी गुप्ता सभासद न. प. परि. 18 -भोला नगर झींझक निर्दलीय
माननीय अनुराग गुप्ता सभासद न. प. परि. 24 - विकास नगर झींझक निर्दलीय
माननीय अबरार अहमद नगर पालिका अध्यक्ष 00 नगर बिसौली समाजवादी पार्टी
मौ० नदीम फारुखी सभासद न. प. परि. १०- ठाकुरान उत्तरी बिलारी समाजवादी पार्टी
प्रकृति कान्त सभासद न. प. परि. वार्ड न. २५ शुक्कन टोला औरैया निर्दलीय
ज्योति सिंह नगर पालिका अध्यक्षा 00 नगर बिलारी भारतीय जनता पार्टी
पूनम देवी सभासद न. प.परि. 33- आर्यनगर हापुड भारतीय जनता पार्टी
कृष्ण कुमार शर्मा सभासद न. प.परि. 22 - राजीव विहार हापुड भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
श्री अखलाक अंसारी न. प. परि. सदस्य न.२२-शेखशाहवान काजीवाडा खुर्जा समाजवादी पार्टी